การบริการวารสาร

การบริการวารสาร

วารสารที่ห้องสมุดบอกรับมีทั้งหมด 12 รายการ

 

 รายสัปดาห์

 รายปักษ์

 รายเดือน

1. มติชนสุดสัปดาห์

 

 

1. ELT journal

2.Tourism Management Perspectives

3. Journal of Outdoor Recreation and Tourism

4. tesol quarterly

5. Travel Leisure

 

1. National Geographic  ไทย

2. National Geographic อังกฤษ

3. ศิลปวัฒนธรรม

4. สารคดี

5. เที่ยวรอบโลก

6. อ.ส.ท.