ต.ค.
09

ขอเชิญผู้สนใจที่มีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์และอาทิตย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

   ขอเชิญผู้ที่สนใจที่มีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์และอาทิตย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมตอบ แบบสอบถามเรื่อง “การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท”  https://forms.gle/mX7CK13kFgnhPPC76

ก.ย.
27

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC รอบวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ห้อง รป 6-01 รอบเวลา 10.00-12.00 น. กรุณาแต่งกาุุยชุดนักศึกษาตามระเบียบการเข้าสอบปกติ เริ่มเปิดให้ลงทะเบีบนและฝากของระหว่างเวลา 9.00-9.30 น. เท่านั้น

ขั้นตอนดังนี้ 1. ลงทะเบียน (พร้อมแสดงบัตรประชาชนจัวจริง+บัตรนักศึกษาตัวจริง ที่ชื่อภาษาอังกฤษตรงกันและไม่หมดอายุในวันสอบ)
2. ฝากของ
3. ตรวจความเรียบร้อย ในกรณีที่มีการผ่าตัดและมีอุปกรณ์ที่เป็นโลหะในร่างกายต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุชัดเจนว่าอยู่ส่วนไหนของร่างกายออกเป็นตัวจริงมีอายุไม่เกิน 1 เดือน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบมีดังนี้

Miss Natthakarn  Thongdeelerd
Miss Kanjana  Kadeethum
Miss Bussaya  Saowamarn
Miss Nirobon  Decharerk
Miss Pakawadee  Srimanee
Miss Ranchana  Phongpattarapinyo
Miss Pornpun  Punput
Mr.Sawit Mongthonglang
Miss Montakan  Srunjaichuen
Miss Wasita  Rakyen
Miss Sasiwan  Phobphan
Miss Parnisa  Pinsuwan
Miss Putita  Sangpoo
Mr. Supawit  Bantadtiang
Mr. Teerapong  Supunjitwana
Mr. Chaleamchai  Arechawakhom
Miss Romrawint  Thoopphom
Miss Rujeepatch  Nakayothinsakul
Mr. Pumipat  Kerdsuk
Mr. Apichit  Saengnitidej
Mr. Narathorn  Boonnum
Mr. Warot  Saksamanchai
Miss Praemai  Horungruangchai
Mr. Teeraphat  Kidrum
Miss Thippayaporn  Nakhapaksin
Miss Saowaluk  Ouppakarn
Acting Sub Lt Ponsiri  Pinpun
Miss Pimthong  Boriboon
Mr. Suranai  Chinnasa
Miss Achiraya  Tanakoset
Miss Yanisa  Artlert
Miss Narumon Kongthong

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ 😘

ส.ค.
06

สำหรับผู้สนใจ

ก.ค.
23

เคล็ดไม่ลับ สำหรับผู้ที่สนใจก.ค.
08

ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม Speaking Corner

มิ.ย.
12

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี