8

สาขา


11

หลักสูตร


2234

นักศึกษา


141

บุคลากร


65

ผลงานวิจัย


“คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะวิชาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตนักศึกษาสู่ระดับสากล มีคุณธรรมนำสังคม”

ข่าวสารและกิจกรรม

22 เมษายน 2024

Desire Required!

22 เมษายน 2024

Most recent Casinos That have step 1 Deposit

22 เมษายน 2024

Triple Diamond Slot machine From the Igt

รางวัลและเกียรติยศ