ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

23 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

21 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

8 มกราคม 2024

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2567

16 ตุลาคม 2023

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกแลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566