ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นหมวดหมู่หลักของข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย ประกาศ ทุน นวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์

28 กันยายน 2023

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดงานมุทิตาจิตเกษียณประจำปี 2566 และได้แสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ

28 กันยายน 2023

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการเนื่องในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และของที่ระลึก ในงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

13 กันยายน 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ มหาวิทยาลัย บูรพา

22 สิงหาคม 2023

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจฝึกอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1

    รายละเอียดโครงการอบรมห […]