ข่าวMOU ความร่วมมือ

13 กันยายน 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ มหาวิทยาลัย บูรพา

18 สิงหาคม 2023

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลธัญบุรีกับ Universitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย

23 กุมภาพันธ์ 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตร Premium Course ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ

26 กุมภาพันธ์ 2022

โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบคลังหน่วยกิต

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค […]