ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

2 สิงหาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

25 กรกฎาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานและจ้างเหมาติดตั้งเปลี่ยนสายไฟ คณะศิลปศาสตร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

20 กรกฎาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม ติดตั้่ง รื้อถอดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

20
5 กรกฎาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565