จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

23 กุมภาพันธ์ 2024
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
21 กุมภาพันธ์ 2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
8 มกราคม 2024
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2567
16 ตุลาคม 2023
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกแลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566

ประกาศประกวดราคา

20 มีนาคม 2024
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567
ประกาศประกวดราคา ซื้อ ครุภ […]
14 มีนาคม 2024
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื […]
11 มีนาคม 2024
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน อุตสาหกรรมการบริการ จำนวน ๑ ชุด คณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567
ประกาศ ประกวดราคา ซื้อครุภ […]
7 มีนาคม 2024
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์เสริมสร้างทักษะการสื่อสารทางดิจิทัลสู่สมัยใหม่ เพื่อพัฒนา ศักยภาพ นวัตกรอย่างยั่งยืน จำนวน 1 ชุด คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภ […]

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

6 มิถุนายน 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดบัวผนัง PVC 4 นิ้ว ห้องน้ำสำนักงาน ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567
5 มิถุนายน 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567
4 มิถุนายน 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานชั้น 1 จำนวน 1 งาน คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2567
16 พฤษภาคม 2024
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเสียงห้อง SLOPE อาคารบรรยายรวม คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ประกาศราคากลาง

6 มิถุนายน 2024
ประกาศราคากลาง จ้างติดบัวผนัง PVC 4 นิ้ว ห้องสำนักงาน ชั้น 1 จำนวน 1 งาน คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2567
5 มิถุนายน 2024
ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2567
16 พฤษภาคม 2024
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องเสียงห้อง SLOPE อาคารบรรยายรวม จำนวน 6 เครื่อง ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
15 พฤษภาคม 2024
ประกาศราคากลางจ้างติดวอลเปเปอร์ห้องสำนักงาน ชั้น 1 จำนวน 1 งาน คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงาน

28 พฤษภาคม 2024
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567
7 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ […]
28 พฤษภาคม 2024
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567
6 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ […]
28 พฤษภาคม 2024
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
5 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ […]
28 พฤษภาคม 2024
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดดือนมกราคม 2567
4 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้ […]

การประมูลราคาขายทอดตลาด

22 เมษายน 2024
ประกาศการประมูลราคาขายทอดตลาด กรณีเครื่องปรับอากาศที่รื้อถอด จำนวน 2 เครื่อง คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2567
ประกาศขายทอดตลาด เครื่องปร […]
12 มีนาคม 2024
ประกาศการประมูลราคาขายทอดตลาด กรณีเครื่องปรับอากาศที่รื้อถอด จำนวน 2 เครื่อง คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567
ประกาศขายทอดตลาด เครื่องปร […]
3 มกราคม 2024
ประกาศ การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2567
ประกาศ การประมูลราคาขายทอด […]
16 สิงหาคม 2023
ประกาศการประมูลราคาขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาด ลิฟต์โดยส […]