ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

12 พฤศจิกายน 2021

“ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา” ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

“ประกาศ ประกวดราคาซื […]
8 พฤศจิกายน 2021

“(ร่าง)ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา” ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

“(ร่าง)ประกวดราคาซื้ […]
4 สิงหาคม 2021

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ประกวดราคา จ้างเหมาทำความส […]