ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

8 พฤศจิกายน 2021

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

8 พฤศจิกายน 2021

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา จำนวน 1 ชุด คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

    ประกาศราคากลางจัดซื้อค […]
2 สิงหาคม 2021

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565

14 มิถุนายน 2021

ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาว จำนวน 2 งาน ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

14 มิถุนายน 2021

ประกาศราคากลาง จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาว จำนวน 2 งาน ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

7 มิถุนายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (speexx) ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

7 มิถุนายน 2021

ประกาศราคากลาง จัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (speexx) ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564