พิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน กับบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด