ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อย้ายและติดตั้ง และซ่อมเครื่องปรับอากาศ คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565