พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ มหาวิทยาลัย บูรพา