คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการ “เฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่” ขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา