คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกุลศิริ วรกุลอาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตกเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ 2566