คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับดร.เบญจพร มีพร้อมอาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตกเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลาการดีเด่นประจำคณะศิลปศาสตร์ระดับหน่วยงาน พ.ศ 2566