คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเนตรชนก ค้ำคูณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สายสนับสนุนเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลาการดีเด่นประจำคณะศิลปศาสตร์ระดับหน่วยงาน พ.ศ 2566