คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิมอร แก้วแดง อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566คณะศิลปศาสตร์