ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างคราบตะกรันเตาอบและซ่อมตู้แช่เย็น คณะศิลปศาสตร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565