ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ English Exit Exam

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบ English Exit Exam เดือนสิงหาคม 2566

รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 8 สิงหาคม 2566
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 9 สิงหาคม 2566
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 10 สิงหาคม 2566
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 11 สิงหาคม 2566

****หมายเหตุ  นักศึกษาที่สอบรอบวันที่ 9 สิงหาคม – 12 สิงหาคม ขอให้นักศึกษาเลื่อนมาสอบวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครสอบน้อยหากนักศึกษาคนไหนไม่สะดวก กรุณาติดต่อ เบอร์ 02-5494980 พี่แอน

รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 22 สิงหาคม 2566 (17.00 – 18.45 น.)
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 23 สิงหาคม 2566 (17.00 – 18.45 น.)
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 24 สิงหาคม 2566 (17.00 – 18.45 น.)
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 25 สิงหาคม 2566 (17.00 – 18.45 น.)