คณาจารย์ประจำสาขาอุตสหกรรมการบริการการบิน

ดร.พลอยวรินทร์ แสงสมบุญ

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน

โทร.02-549-4986

ดร.ซ๊อส อักษรกิตติ์

โทร.02-549-4986

อาจารย์วัลภา จันดาเบ้า

โทร.02-549-4986

อาจารย์พาริดา พรหมบุตร

โทร.02-549-4986

อาจารย์ปารย์กัญจน์ วิจิตรสงวน

โทร.02-549-4986

อาจารย์สุดสวาท จิตร์สุภา

โทร.02-549-4986

ดร.นิสรา แพทย์รังษี

โทร.02-549-4986