ค่ายทัศนารักษ์ การท่องเที่ยวปี2562 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่12-13 พ.ย. 2562