ประกาศผู้ชนะ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถไฟฟ้า ขนาด 8 ที่นั่ง  คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถไฟฟ้า ณ 16 มี.ค. 65 ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาว คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download ประกาศผู้ชนะ_จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกา ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download ประกาศผู้ชนะ_ค่าบริการการใช้งานระบบบริหา ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ้อมมอเตอร์ปั้มน้ำดี ขนาด 15 KW คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download ประกาศผู้ชนะ_จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำดี ณ 14   ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565