ประกาศผู้ชนะ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาว คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download ประกาศผู้ชนะ_จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาว ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty ( 2 User) คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download ประกาศผู้ชนะ_จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุด   ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) Download ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำมัน Fleet Card ปี 65 ณ 1 ตค 64  ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564