ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้อง 1506 ห้องธาราโกสุมและห้องน้ำห้องประชุมชั้น 5