โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนโครงการปฐมนิเทศได้ที่นี้ https://docs.google.com/forms/d/1dAXee5TJ4pbVCI5DsiX8dCVxkvZkaJ55lwrOo_gQeDQ/viewform?edit_requested=true