โครงการพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวตามวิถีเกษตร ปีที่ 2 (บึงกาสาม)” ณ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี