ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาว คณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565