ประกาศราคากลางจ้างซ่อมรถเข็นและเปลี่ยนล้อรถเข็น จำนวน 2 งาน คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565