ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด โดยนาวาอากาศโทเดชิศร์ เจริญวงค์ ประธานกรรมการบริษัท ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องมังคลอุบล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี