ประกาศราคากลางจ้างซ่อมระบบท่อน้ำฝ้าเพดาน จำนวน 3 งาน คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564