นักศึกษาฝึกงานสหกิจที่บริษัท การบินไทยจำกัด( มหาชน)