นักศึกษาฝึกงานสหกิจที่ บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด