นักศึกษาฝึกงานสหกิจที่ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด