มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บีเอทีซี พัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีม …

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บีเอทีซี พัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย Read More »