งานสหกิจภายในประเทศ

งานสหกิจภายในประเทศ

26 กุมภาพันธ์ 2020

นักศึกษาฝึกงานสหกิจที่ท่าอากาศยานไทย(สุวรรณภูมิฯ)

ปฏิบัติหน้าที่  ณ ห้องงานบ […]
26 กุมภาพันธ์ 2020

นักศึกษาฝึกงานสหกิจที่บริษัท การบินไทยจำกัด( มหาชน)

ปฏิบัติหน้าที่  ณ ห้อ […]
26 กุมภาพันธ์ 2020

นักศึกษาฝึกงานสหกิจที่ บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ Counte […]
26 กุมภาพันธ์ 2020

นักศึกษาฝึกงานสหกิจที่ บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้ควา […]