สุจิตรา

2 สิงหาคม 2022

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

2 สิงหาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565

25 กรกฎาคม 2022

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมฝ้าเพดานและจ้างเหมาติดตั้ง เปลี่ยนสายไฟ จำนวน 3 งาน คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

25
25 กรกฎาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานและจ้างเหมาติดตั้งเปลี่ยนสายไฟ คณะศิลปศาสตร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565