โครงการพัฒนาสมรรถนะการทำงานเพื่อก้าวสู่ยุค New Normal ณ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี