ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ACCESS POINT พร้อมติดตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566