ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อลิฟต์โดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565