«

»

ก.พ.
10

การขายทอดตลาดพัชสุชำรุดที่ไม่ใช้ในราชการ

ด้วยคณะศิลปศาสคร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลธัญบุรี  จะทำการขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดดู พัสดุ ณ ที่ทำการขายของ คณะศิลปศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 6  มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และกำหนดขายทอดตลาดในคราวเดียวกัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศพัสดุชำรุด ปี 56785.6 KB311

ใส่ความเห็น